Sveriges Radio granskar investeringar i oljebolag

Offentliganställdas pensionspengar investeras i oljeindustrin

1:10 min

I dag fortsätter vi granskningen av landstingets och kommunernas placeringar av värdepapper i den klimatpåverkande fossilindustrin, nu handlar det om inbetalningarna till pensionsbolaget KPA.

Det handlar om de inbetalningar som görs för de anställdas tjänstepensioner och som bland annat hamnar i pensionsbolaget KPA, ett bolag som har investeringar i flera stora oljebolag.

Och mycket talar för att de här investeringarna inte kommer att ändras inom den närmsta framtiden.

– Det är jätteviktigt att vara kvar i de här bolagen, säger Eva Axelsson, KPA Pensions hållbarhetschef.

KPA är ett bolag som förvaltar stora delar av dr tjänstepensionspengar som kommuner och landsting betalar in för sina anställda, den del som kommer från anställda som inte gjort något aktivt tjänstepensionsval.

De senaste fem åren har de sörmländska kommunerna och landstinget betalat in närmare en miljard kronor till KPA för anställda som inte gjort något aktivt val.

KPA är delägt av kommunerna och landstingen genom Sveriges Kommuner och Landsting SKL och har en fondportfölj där oljebolag som Shell, BP, Statoil och Chevron förekommer.

Det är ett medvetet val, enligt Eva Axelsson.

– För vår investeringsfilosofi är ju att genom att använda vår finansiella styrka, just i bolag som BP och Shell, så kan vi förändra till det förnybara. Säljer vi av, då kan vi inte påverka, säger Eva Axelsson.

Landstinget och de sörmländska kommunerna har samtidigt miljöpolicys som säger att man ska minska sin klimatpåverkan och miljölandstingsrådet Ann-Sofie Jacobsson (MP) vill nu att landstinget ser över möjligheterna att som ägare påverka KPA att inte investera i oljeindustrin.

– Självklart ska vi ta alla möjligheter vi kan få för att kunna påverka frågan. Det här är en fokusfråga för oss, säger Ann-Sofie Jacobsson.