Terrorjakten fortsätter - misstänkt på fri fot

Säpo jagar en man som misstänks förbereda terrorbrott i Sverige. Terrorhotnivån är höjd till en fyra, den högsta nivån hittills och polisen har skärpt bevakningen vid strategiska platser som kollektivtrafiken.

En utredning om förberedelse till terrorbrott har inletts och en man är anhållen i sin frånvaro, säger Säpochefen Anders Thornberg, som fattade beslutet om höjd hotnivå från tre till fyra på en femgradig skala.

– Säkerhetspolisen har tagit emot konkret underrättelseinformation som lett till att vi inlett en förundersökning om förberedelse till terroristbrott, säger Thornberg vid en snabbt inkallad presskonferens på onsdagskvällen.

Bredvid honom satt cheferna för Nationella operativa avdelningen (Noa), Mats Löfving, och Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT), Mats Sandberg.

Trots dramatiken säger Säpo och polisen att det inte finns någon anledning till oro, men manar samtidigt till "skärpt vaksamhet".

– Detta ska man ta på stort allvar. De har uppenbarligen väldigt konkret information, eftersom en förundersökning har inletts, åklagare har kopplats in och en person har anhållits i sin frånvaro, säger Hans Brun, forskare inom kontraterrorism.

Hotet som föranlett pådraget riktar sig mot Sverige, och utredningen bedrivs här, poängterar Säpochefen Anders Thornberg. Mannen som anhållits i sin frånvaro söks intensivt och ska gripas. I övrigt kommenterar inte Säpo någonting om den misstänkte.

– Jag har inga kommentarer över huvud taget. Jag säger ingenting, säger chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström vid Riksenheten för säkerhetsmål, som leder förundersökningen.

Den misstänkte ska vara i 25-årsåldern och av irakisk härkomst, men ha någon form av koppling till Sverige, enligt uppgifter till SVT.

Enligt Aftonbladet, som hänvisar till en myndighetskälla, är mannen en hemvändare som varit i Syrien och misstänks ha deltagit i strider.

Mannen, som ska ha lämnat Irak och tagit sig till Sverige via Tyskland, ska varken vara svensk eller bosatt i Sverige, enligt uppgifter till Expressen.

En bild på mannen gick under kvällen ut till poliser i yttre tjänst och nationella insatsstyrkan är satt i beredskap.

Det finns inga planer på att gå ut till allmänheten med den efterlystes namn och bild för att underlätta jakten, uppger Säpo för TT.

Om den eftersökte säger inrikesminister Anders Ygeman (S):

– Vi vet inte om den här personen har tagit sig in i Sverige eller inte.

Ygeman säger också till TT att situationen tär på polisens resurser. Om det blir långvarigt utesluter han inte att hjälp behövs från Försvarsmakten för att stötta polisen.

Säpos hotbedömning baseras på underlag från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) där Säpo, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) finns representerade.

Efter Säpos upptrappning höjde även Försvarsmakten sin bedömning av terrorhotnivån till en fyra på den femgradiga skalan.

– Beslutet togs av chefen för Must under kvällen, säger Försvarsmaktens presschef Philip Simon.

Vilka åtgärder beslutet leder till uppger man inte i dagsläget.

FRA kommenterar inte om Säpos höjning gjorts efter information från myndighetens signalspaning.

– Säkerhetspolisen har flera verktyg varav ett av dem är FRA. Det är inte upp till FRA att bedöma vad de uppgifter vi lämnar leder till, säger FRA:s informationschef Anni Bölenius.

Enligt Säpo finns inga kända konkreta kopplingar till händelserna i Frankrike och Belgien, men dåden i Paris är en anledning i den sammanvägda bedömningen att höja hotnivån.

Ett annat skäl är att Sverige ses som ett legitimt mål av våldsbejakande islamister och att flera personer både har "avsikt och förmåga" att begå terrorhandlingar, enligt Mats Sandberg, chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).

– Det finns ett antal personer som bidrar till den hotbild vi har, säger NCT-chefen Mats Sandberg.

Polisen är väl förberedd för hotsituationen, enligt Mats Löfving, chef för Noa.

– Vi har stärkt bevakningen på vissa platser och stärkt tillsynen på andra platser, säger Mats Löfving.

Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, säger till TT att hon förstår att många är oroliga. "Det är jag också", säger hon. Men hon är också rädd för själva rädslan.

– Säpo sa att vi ska vara vaksamma, ja, men vi ska nog också vara vaksamma mot rädslan så att inte den i sig gör att hotnivån växer i ett samhälle.