Polisen: Inga hot mot Sörmland

Efter gårdagens besked från Säkerhetspolisen om förhöjd terrorberedskap så har polisen höjt säkerheten och beredskapen i Sörmland, Östergötland och Jönköping som ingår i polisens östra region.

Detta sker i form av trygghetsskapande åtgärder med ökad synlighet och närvaro där det finns mycket människor, i publika miljöer.

Polisen i regionen deltar också i sökandet av den man som anhållits i sin frånvaro. Det finns inget uttalat hot riktat mot vår region, enligt polisen.

Polisens och Säkerhetspolisens åtgärder syftar till att säkerställa allmänhetens trygghet och säkerhet.

Polisens bedömning är att människor kan leva som vanligt, men iaktta skärpt vaksamhet.

Polisen höjer även sin insatskapacitet genom att säkerställa personal med särskild utbildning tillgängliga för att hantera eventuellt farliga situationer.

Det är i nuläget oklart hur länge den förhöjda beredskapen kommer pågå, skriver polisen i ett pressmeddelande.