Visning i konstens rum, anpassad för barnen

2:00 min

Konstpedagog Yvonne Grip visar runt på konstmuseet i Eskilstuna. En av som var med på visning var Tim 11 månader och hans mamma Jenny.

Förmiddag besöker konstmuseét i Eskilstuna där konst visas anpassad för barnen.

- Jag tycker tycker det är kul att han ska se olika mönster och skapelser och att det ska öppna hans sinne för olika färger och mönster, säger Jenny, mamma till Tim 11 månader.