Kritik mot förslag om stort tältläger för asylsökande i Flen

2:17 min

Det är inte rimligt att bygga upp tältläger för upp till 1000 asylsökande i Jättuna i Flen, menar Jan-Erik Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Flen.

Det är regeringen som har gett Myndigheten för samhällsskydd, MSB, och beredskap i uppdrag att tillsammans med Fortifikationsverket hjälpa Migrationsverket i arbetet med att ta fram, uppföra och förvalta asylboenden i tält.

Flen är en av fyra orter där tältläger planeras för tre år framåt.

- Grunden för bedömningen för att hitta de här områdena har varit att det varit mark som med relativt sett mindre åtgärder kan anpassas för att skapa det här boendet. Det fanns relativt bra markförhållanden och infrastruktur, el, vatten och avlopp, säger Svante Werger på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till P4 Sörmland. 

Platserna är Gävle övningsfält i Gävle kommun, Myttinge i Värmdö kommun, Skogstibble i Uppsala kommun och Jättuna i Flens kommun. Förutom dessa har man sedan tidigare även identifierat Revinge som en lämplig plats.

Jan-Erik Larsson poängterar att Flen redan har tagit emot betydligt fler asylsökande än andra kommuner.

– De Flensbor jag pratar med skakar på huvudet och undrar varför Flen ska ta ett så stort ansvar. Möjligheter att sätta upp tält finns väl i massor av kommuner.

Vad tänker den politiska majoriteten i Flen göra nu?

– Vi inväntar väl en dialog med regeringen framför allt, om de ska fatta beslut i den här frågan.

–Jag har ju framför det här till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap när de har pratat med oss, att jag tycker att de ska betänka om det är rimligt att Flens kommun utsätts för det trycket, som det blir på övrig verksamhet också.