Ett SJ regionaltåg lämnar stockholms centralstation. Foto Fredrik Sandberg/TT.
SJ förlorade i Kammarrätten i tvisten om landstingens planer på regionaltågtrafik. Foto: Foto Fredrik Sandberg/TT.

SJ förlorade striden om regionaltågtrafiken i Mälardalen

1:23 min

SJ förlorade i tvisten om den regionala tågtrafiken i Mälardalen. Kammarrätten avslår SJ:s överklagande.

Tvisten gäller trafikbolaget Mälabs satsning på ett gemensamt tågsystem i Sörmland, Stockholm. Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.

Men SJ befarar att detta ska konkurrera ut den kommersiella trafiken på sträckan och på sikt äventyra framtida kommersiella investeringar i landets tågtrafik.

Planerna på regional tågrafik innebär att SJ:s och andra kommersiella aktörers trafik stängs ute, dvs. trafiken måste läggas ned eftersom det bara finns ett visst resandeunderlag och det inte är möjligt för en kommersiell aktör att konkurrera med skattesubventionerad trafik.

SJ menar också att avtalen som Mälab tänker sig löper under 13 år, vilket är alldeles för långt och ingripande. Men Kammarrätten anser att planerna inte strider mot lagstiftningen.

Men Stockholms läns landsting, som formellt är parten i tvisten med SJ, hävdar att "det kan ifrågasättas om SJ åsamkas någon skada alls genom beslutet eftersom ett beslut om allmän trafikplikt enbart anger de yttre ramarna för ett avtal om allmän trafik".

Landstinget menar att det inte finns någon rätt för kommersiella kollektivtrafikföretag att slippa konkurrens, vare sig från offentlig initierad trafik eller från annan kommersiell trafik. 

"Varken EU:s kollektivtrafikförordning eller kollektivtrafiklagen begränsar längden på ett beslut om allmän trafikplikts giltighetstid", menar Stockholms läns landsting. 

SJ hävdar att landstinget inte har haft befogenhet att fatta beslut om allmän trafikplikt för kollektivtrafik som kan eller skulle kunna utföras på kommersiell grund. SJ anser således att vissa tågsträckor inte borde omfattas av beslutet.

SJ AB ville att beslutet om allmän trafikplikt ska upphävas gällande tågsträckorna Stockholm-Västerås-Örebro-Hallsberg, Stockholm-Uppsala och att beslutet delvis ska upphävas och endast omfatta avgångar utöver den kommersiella trafik som SJ bedriver eller avser att bedriva på tågsträckan Stockholm-Eskilstuna-Arboga-Örebro.

Kammarrätten anser dock att landstinget genom beslutet om allmän trafikplikt inte har överskridit sin befogenhet samt att det funnits fog för beslutet. Tidsperioden för olika avtal är inte otillåtet långa och beslutet strider inte mot lagstiftningen, enligt Kammarrätten. 

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista