Besöksförbudet överträds

I Sörmland anmäldes förra året 133 överträdelser av besöksförbudet vilket är en liten ökning jämfört med året innan då siffran var 125.

Flest överträdelser begicks förra året i Eskilstuna följt av Nyköping och Strängnäs. I Oxelösund och Flen anmäldes ingen överträdelse av besöksförbudet förra året. Lagen om besöksförbud infördes år 1988 för att skydda främst kvinnor som förföljs eller trakasseras av män i nära relationer.