Samarbete nyckeln till att fånga upp ungdomar som radikaliseras

1:28 min

Barnombudsmannen håller under tisdagen möte i Stockholm med flera parter för att diskutera förebyggande av islamistisk radikalisering. Mehmed Hasanbegovic, socialchef i Eskilstuna, menar att fokus måste ligga på just samarbete.

P4 Sörmland har tidigare berättat om hur ungdomar som är på väg att radikaliseras fångas upp av kommunerna i länet, och även om Sörmland hittills har varit relativt förskonade från fall där föräldrar varit drivande i radikaliseringen dyker rapporter upp, till exempel tidigare i somras i Nyköpng där en 16-årig pojke ska ha rekryterats till den islamistiska terrororganisationen al-Shabab i Somalia. Ett fall som fortfarande utreds.

– Den islamistiska extremismen är något nytt och nu gäller det att vi vässar till vår verksamhet och möter det problemet, förklarar Mehmed Hasanbegovic, socialchef i Eskilstuna.

Vad tror du att det här mötet kan leda till?

– När man läser redogörelsen från den nationella samordnaren trycks det ganska mycket på att just samverkan mellan olika myndigheter är jätteviktigt och kanske till och med avgörande för om vi ska lyckas med det här uppdraget. Och här handlar det just om förebyggande och att vi genom samverkan med polisen, socialstyrelsen och inte minst samtliga kommuner ska rådda i den här frågan och hjälpas åt för att lyckas i uppdraget.

Vad behöver man göra mera?

– Utifrån Eskilstuna kommun, och jag är övertygad om att alla länets kommuner skulle hänga på är att vi säkerställer att rutiner inom vår verksamhet är fungerande och att våra medarbetare känner sig trygga i det; att de kan agera när de upptäcker och kommer i kontakt med personer, både barn och vuxna i de här frågorna. 

Men förutom att skapa en trygghet inom kommunerna måste även en öppenhet till, där samverkan med bland andra polisen blir rutin.

– Fler måste, som vi i Eskilstuna gjort, börja samverka med polisen. Öppna upp våra verksamheter för varandra, samarbeta och tillsammans rådda i de här frågorna.

Under mötet i Stockholm under tisdagen träffas barnombudsmannen, Säkerhetspolisen, säpo och Socialstyrelsen.

Även nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism bjuds in.