Kritik mot att patient bältats i flera timmar

En patient har vid upprepade tillfällen bältats i mer än fyra timmar på Psykiatriska kliniken i Nyköping, trots att den beslutande läkaren inte gjort någon undersökning, något som bryter mot regelverket och kliniken kritiseras nu av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Kliniken har även tidigare fått kritik för att inte följa rutinerna vid bältningar över fyra timmar. Den här gången kritiseras dessutom läkaren för att dröjt med att underrätta IVO om händelserna.

Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård får en patient spännas fast en kortare stund, om det finns risk för att patienten kan skada sig själv eller någon annan.

Det måste finnas synnerliga skäl för att en patient ska bältas under en längre tid. Om det rör sig om mer än fyra timmar måste beslutande läkaren själv undersöka patienten.