Vindkraftsföretag nekar till brott mot bygglovet i Eskilstuna

1:36 min

Trots att Länsstyrelsen tillfälligt stoppat arbetet med vindkraftsparken på Kafjärden fortsätter företaget att gjuta betongfundament för snurrorna.

Det är företaget Enwind som är byggherre för projektet, och som nu bland annat fyller betong i de stora fundamenten som vindsnurrorna sen är tänkta att stå på.

Länsstyrelsen har egentligen förbjudit arbetet med vindkraftparken tills att myndigheten har utrett om byggloven är giltiga. De boende har nämligen protesterat och menar att bygglovet inte följer plan- och bygglagen.

Men trots detta fortsätter alltså företaget att hälla betong i marken, något som många boende är kritiska mot. En av dem är Johan Beinoff.

– Länsstyrelsen har inhiberat bygglovet, därför finns det inget bygglov. Ändå kan de armera med armeringsjärn och lägga betong på Kafjärden, säger han.

Anders Jakobsen jobbar på byggherren Enwind. Han säger att de följer lagen, och att det är nödvändigt att gjuta betongen innan arbetet pausas. Annars kan djur och människor falla ner i gropen och skada sig.

Kan ni inte sätta upp staket?

– Det gör vi. Med staket kan vi varna människor för hålen, men vi kan inte varna djur. Och vi kan inte skydda vårt material genom att sätta upp staket.

Anders Jakobsen säger att armeringsjärnet riskerar att rosta om det inte insluts i betong.

Varför inte sätta dit nytt armeringsjärn istället för att gjuta betong?

Det skulle vi kunna gjort. Men det är en fråga om kostnader. Vi har värderat det, och det är en bedömning vi gjort, säger Anders Jakobsen.

Länsstyrelsens jurist Maria Pettersson kan inte säga om betongarbetet är ett brott mot byggstoppet eller ej.

– Det enda vi sagt är att bygglovet inte gäller under utredningen, säger hon.

Hon lägger också till att besked beräknas komma inom en vecka.

I en tidigare version av artikeln uppgavs ett annat namn på byggherren. Byggherren heter Enwind, inget annat.