Bakteriesjukdom upptäckt hos död dovhjort i Nyköping

1:04 min

Statens veterinärmedicinska anstalt har upptäckt Pasturellainfektion hos en död dovhjort som upphittats norr om Nyköping. 

Pasteurellos är en bakteriesjukdom som i Norden främst drabbat dovhjort och den är inte smittsam för människor.

– Rent teoretiskt kan den drabba idisslare, nötkreatur och annat, men information jag fått av SVA är det dovhjortar som har drabbats i Norden, säger Johan Varenius, funktionschef för vilt och fiske på Länsstyrelsen.

I östra delen av Sörmland, norr om Nyköping, har det under sommaren sammantaget påträffats ca 50 döda dovhjortar.

– Det är ju ingen massdöd. 50 dovhjortar i förhållande till vad som skjuts och finns i de här områdena är ingen massdöd. Det här har varit under en längre tid, en månad. Det är främst handjur i mellanålder man har hittats.

De flesta djuren har varit så förruttnade att det inte har gått att skicka dem till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för analys av dödsorsaken.

Johan Varenius på Länsstyrelsen säger att man följer utvecklingen och vill att allmänheten rapporterar in dovhjortar som dött av oklar orsak till Statens veterinärmedicinska anstalt.