Sörmland i topp med klimatsmarta investeringar

1:24 min

I morgon måndag startar en ny omgång av Klimatklivet där det går att söka pengar hos länsstyrelsen till projekt som minskar klimatpåverkan och utsläppen av växthusgaser, den 5:e omgången sen starten förra hösten.

Sörmland har placerat sig bra i de omgångar av Klimatklivet där ansökningar om bidrag beviljats, och ligger på fjärde plats i landet efter storstadsregionerna då det gäller antal beviljade ansökningar och beviljat stödbelopp.

24 projekt har fått bidrag så här långt och totalt drygt 93 miljoner har betalats ut här vilket är 25 miljoner mer än Jönköping som kommer på femte plats. Och det här är när pengar för tre omgångar betalats ut, inom några veckor kommer besluten från den fjärde omgången.

– Det här är fantastiskt bra för ett litet län som Sörmland, säger Emelie Österqvist, som är energi- och klimatsamordnare på länsstyrelsen i Sörmland.

När Emelie Österqvist summerar de gångna bidragsomgångarna inför att ytterligare en omgång nu startar så kan man se att det är många laddningsstationer för elbilar som fått bidrag, liksom biogasanläggningar som också producerar alternativ energi till bilar. Och i den senaste ännu ej beslutade omgången så finns flera tankställen för biodiesel med.

– Jag har goda förhoppningar om att de ansökningarna beviljas. Så det blir ju stora kliv framåt för Sörmland mot en fossilfri fordonsflotta, säger Emelie Östqvist. 

Inför att den nya stödomgången startar så har Emelie Österqvist också en efterlysning. För efter de första omgångarna så har offentliga organisationer så som kommuner och landsting legat i framkant.

– Och det har ju varit jätteroligt att det har gått så bra. Men jag skulle gärna se fler ansökningar från näringslivet och kanske gärna från industriföretagen i länet, säger Emelie Österqvist.

Konvertering från olja till fossilfri uppvärmning är enligt Emelie Österqvist  exempel på vad projekt skulle kunna rikta in sig på liksom att utnyttja restvärme eller utbyte av restvärme mellan industrier eller till fjärrvärmenäten.

– Det är sådana åtgärder som vi har sett att på andra ställen i landet har kunnat ge bra klimatnytta och också fått stora stödbelopp. Så det är naturligtvis roligt om vi kunde se några sådana åtgärder även i Sörmland, säger Emelie Östqvist.  

Isabella Levin, minister med ansvar för klimatfrågor lovade i sitt sommartal för en vecka ytterligare 100 miljoner kronor till Klimatklivet under år 2017 och 2018.