Otydlig lagstiftning måste ses över

Reglerna är otydliga kring vem det är som har det ekonomiska ansvaret för funktionshindrade som flyttar till en annan kommun. Det anser Sveriges kommuner och landsting som därför vill göra en översyn av lagstiftningen.

Vi har tidigare berättat om en funktionshindrad man i Gnesta som under ett halvår inte fick den daglig sysselsättning som han hade rätt till. Detta eftersom Gnesta och hans gamla hemkommun Täby inte kunde komma överens om vem som skulle betala för honom.