Gasolbesiktningar på campingplatser

På flera campingplatser i Sörmland kommer det i sommar att vara möjligt att få gasolbesiktning på plats. Det är bilprovningen som på försök kommer att utföra besiktningen som syftar till att kvalitetssäkra gasinstallationer på husvagnar.

Om intresset för tjänsten visar sig vara stort kommer bilprovningen att införa detta permanent från och med nästa år. – Eftersom fem procent av föregående års besiktade husvagnar fick en anmärkning i samband med gasolkontrollen känns det bra att vi nu kan komma ut till husvagnar som är permanent uppställda och därmed inte når oss. Dessutom innebär detta att vi kan erbjuda gasolbesiktning årligen och inte enbart i samband med kontrollbesiktningen som för husvagnar numera äger rum vartannat år, säger Ensio Andersson, som ansvarar för Bilprovningens kontrollbesiktning.