Klartecken för nio vindkraftverk i Eskilstuna

1:43 min

Stadsbyggnadsnämnden sa idag ja till vindkraft i Kafjärden i Eskilstuna. En enig nämnd godkände förslaget om att företaget Enwind får bygga nio, 150 meter höga, och lika många transformatorer.

Kommunen anser att det finns bra förutsättningar när det gäller vind i området. Vindkraftverken ska inte placeras närmare än 400 meter från bostadshus, enligt förslaget.

De tidigare byggloven från 2012 har upphört i och med länsstyrelsens beslut för några dagar sedan. Länsstyrelsen kom fram till att byggloven inte kunde förlängas som Stadsbyggnadsnämnden gjorde. Länsstyrelsen konstaterade att kommunens beslut inte tillkommit i laga ordning. Kommunen ville förlänga tidigare bygglov fram till 2017.

Grannar till det pågående bygget har protesterat och anser bland annat att vindkraftverken är ett hot mot människors hälsa och att natur och djurliv påverkas mycket negativt.

Beslutet idag kommer med stor sannolikhet att överklagas av grannar.