Maria Karlsson ny informationschef

Maria Karlsson blir ny informationschef för landstinget i Sörmland. I våras sparkades den förre informationsdirektören Eva- Pia Sandstedt. Orsaken var att landstingsdirektören Lars Andåker ville ha en mer offensiv informationsstrategi.

Sandstedt fick 16 månaders fallskärm som motsvarar 52 000 kronor i månaden. Den nya informationschefen, Maria Karlsson, är just nu barnledig och kommer inte att tillträda befattningen förrän den 1 juni nästa år. En annan person ansvarar för informationsarbetet tills dess.