Sörmland - din lustgård

Sörmland - din lustgård. Så kan Sörmland komma att marknadsföras för turister framöver. Förslaget på en gemensam marknadsföring för hela Sörmland har tagits fram av en grupp med representanter från kommunerna, näringslivet och Sörmlandsturism. Bakgrunden till förslaget är att man vill ge en mer enhetlig bild av Sörmland som turistattraktion.