Pengar till brottsofferjouren

Brottsofferjouren i Eskilstuna får 10 000 kronor och brottsofferjouren i Östra Sörmland får 15 000 kronor ur brottsofferfonden. Pengarna ska användas till rekrytering och utbildning av stödpersoner och vittnesstöd.