Mer grön bensin i landet

Antalet bensinmackar som säljer grön alkylatbensin från pump, en bensin som används bland annat till gräsklippare och utombordmotorer och som ger mindre miljöfarliga utsläpp, ökar i landet. Idag finns 112 mackar med alkylatbensin i pump, enligt miljöprojektet Grön kemi.

Men i Sörmland finns det fortfarande bara ett försäljningsställe, och det är sjömacken i Strängnäs. På andra mackar säljs alkylatbensin i dunk, men då till ett avsevärt högre pris.