Badmätningar i Sörmland

Hittills i sommar har fyra badplatser i Sörmland fått betyget tjänligt med anmärkning, enligt Smittskyddsinstitutet och Naturvårdsverkets sammanställning på nätet. Det är Parkbadet i Nävekvarn, Löt strandbad, Kungsbergsbadet och badet i Marmorbyn i Katrineholm.

”Tjänlig med anmärkning” betyder att halterna av de bakterier som mäts är något förhöjda, även om man inte anser att det innebär någon risk för sjukdom i samband med bad. Mätningar kommer att fortsätta under sommaren.