Viltskadorna ökar i länet

Problemen med skador som orsakas av vildsvin och kronhjort, på bland annat skog och mark, ökar. Den bedömningen gör Lantbrukarnas riksförbund, LRF, i Sörmland. Nu har LRF och Jägarförbundet träffats och kommit överens om att arbeta fram en policy för länet, om till exempel hur mycket utfodring som får läggas ut på olika marker.

Enligt Bo Rundkvist, ordförande i LRF i Sörmland, är Jägarförbundet och LRF överens om att något behöver göras för att försöka minska skadorna på skog och mark. Ett av problemen är just att jägare lägger ut utfodring för att locka till sig djuren. Då samlas många djur på det området och skadorna ökar.

Jakten, på bland annat kronhjort, får en allt större ekonomisk betydelse och därför måste även jägarnas intressen tas tillvara. Det säger Alf Lettesjö, på jägarförbundet i Sörmland. Många skogs- och lantbrukare drabbas av att kronhjortarna förökar sig allt mer i östra och mellersta Sörmland. Jägarna å sin sida ser gärna att det finns gott om hjortar i markerna. Den här balansen är ett problem, säger Alf Lettesjö, jakvårdskonsulent på jägarförbundet i Sörmland.

Nyligen träffades Lantbrukarnas riksförbund och Jägarförbundet i Sörmland för att diskutera problemen och de är överens om att något måste göras. Till hösten ska de försöka jobba fram en gemensam policy. 

Skogs- och lantbrukare Per-Ola Lisjö i Stora sundby en av dem som drabbats hårt av att kronhjortarna bland annat har gnagt i sig bark från hans granar. Enligt honom uppgår skadorna till cirka en miljon kronor. Kronviltskötselområdet, där Per-Ola Lisjös mark ingår, har ansökt om att få skjuta fler kronhjortar. Men enligt Per-Ola Lisjö har kronhjortarna en tendens att försvinna just under de höst- och vintermånader som det är jakttid.

Det är mycket sällan som länsstyrelsen tillåter utökad jakttid och Robert Sandberg, som är ansvarig för frågan på länsstyrelsen, tror inte att utökad jakttid är rätt väg att gå. Han menar att det lokala kronviltskötelområdet, alltså lant- skogsbrukare och jägare tillsammans måste försöka hitta en balans. Och Alf Lettesjö på jägarförbundet håller med.