Handikappsanpassad skog lockar

Fler väljer att besöka en tätortsnära skog om den är handikappanpassad. Det visar en rapport som ingår i Skogsvårdsorganisationens projekt Tätortsnära Skog för Människan. I projektets pilotskogar ökade skogsbesöken med omkring tjugo procent efter att stigar och fågeltorn gjorts mer framkomliga för funktionshindrade.

 Projektet Tätortsnära skog för människan är delvis EU-finansierat och har som syfte att få fler människor att utnyttja möjligheterna till rekreation i den tätortsnära skogen.