Inspektion på Studsvik

Internationella atomenergiorganet, IAEA, gjorde i maj en utökad inspektion på Studsvik för att kontrollera att ingen otillåten nukleär verksamhet förekom. IAEA ville också fotografera anläggningen, vilket anses vara en känslig fråga, både ur säkerhetsaspekt och ur Studsviks kommersiella intressen.

IAEA har ännu inte kommit med någon rapport efter  inspektionen, men statens kärnkraftsinspektion SKI:s inspektör Mats Larsson gör den preliminära bedömningen att IAEA inte hittade någon otillåten verksamhet på Studsvik.