Slut på dubbelbeläggning i små celler

Miljööverdomstolen förbjuder dubbelbeläggning i de gamla häktescellerna, som har ett standardmått på sju kvadratmeter. Förbudet träder i kraft vid årsskiftet. Det var miljönämnden i Trelleborg som först reagerade efter en inspektion på häktet under våren 2001. Ärendet gick genom en rad instanser innan det hamnade hos Miljööverdomstolen, rapporterar Skånska Dagbladet.

Enligt domen förbjuds staten, genom kriminalvårdsstyrelsen, att ha två intagna i en cell på sju kvadratmeter. Miljönämnden kan besluta om undantag.