Gruppboendeansvarig polisanmäls

Den ytterst ansvarige för det gruppboende i Gnesta, som tidigare uppmärksammats för de missförhållanden som funnits där, har nu polisanmälts av Socialdemokratiska Studentförbundet. Men Annika Brander, omsorgsassistent på gruppboendet, menar att man har rättat till de missförhållanden som fanns och att en polisanmälan inte behövs.

I maj presenterade länsstyrelsen en rapport om de missförhållanden som fanns vid Bellstasundkoncernens gruppboenden för äldre i Gnesta. Bland annat visade länsstyrelsens utredning att delar av personalen behandlat de boende kränkande.

Flera personer ska till exempel ha sett en i personalen rycka och slita i en boende, andra har hört personal använda opassande uttalanden i närvaro av de äldre och dessutom finns i rapporten påståenden om tvångsmatning, vilket dock inte har kunnat bekräftas genom utredningen. Länsstyrelsen konstaterade även i rapporten att de handikappade knappt erbjudits någon fritidsysselsättning.

Lasse Berg, biträdande verksamhetschef vid gruppboendet i Gnesta förnekar dock att de boende skulle ha behandlats kränkande och att mer personal har anställts och ett speciellt program upprättats för att de boende ska få en aktivare fritid.

Men nu anmäler alltså Socialdemokratiska studentförbundet styrelseordföranden för koncernen som driver gruppboendet. Anledningen är enligt Magdalena Streifert, förbundsordförande på Socialdemokratiska studentförbundet, att de ansvariga för boendet inte handlat tillräckligt snabbt för att rätta till missförhållandena.