Algblomning i Almedalstal

Den kraftiga algblomningen i Östersjön var huvudtemat i det tal som miljöpartiets språkrör, Maria Wetterstrand, höll i Almedalen i Visby igår kväll. Enligt Wetterstrand är orsakerna till algblomningen kända:  Kväve från jordbruket, utsläpp från avlopp och reningsverk, trafikutsläpp som sedan faller ner i havet och kemikalieutsläpp.