Osäkerhet kring Sveriges folkmängd

Sveriges folkmängd har inte alls passerat niomiljonersstrecket. Stora brister i befolkningsregistret gör att antalet svenskar kan ha överskattats med cirka 100 000 personer. Det hävdar professor Jan Ekberg och demografikonsulten Åke Nilsson i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Enligt dem beror felräkningen främst på att utomnordiska personer fortfarande är folkbokförda i Sverige utan att vara bosatta i landet. För några år sedan uppskattade Statistiska centralbyrån att 6-8 procent av de utomnordiska invandrarna inte längre bodde i Sverige. Det skulle i dag motsvara 40 000-50 000 personer. Många av dessa är troligtvis inte längre i livet, skriver de båda debattörerna.

Jan Ekberg, som är professor i nationalekonomi vid Växjö universitet, och Åke Nilsson påpekar att det inte gjorts någon aktiv folkbokföringskontroll sedan 1985. Samtidigt är rätten till många offentliga transfereringar, som barnbidrag, knuten till folkbokföringen.

”Det finns både forskningsskäl och statsfinansiella skäl för att Statistiska centralbyrån, Riksskatteverket och Riksförsäkringsverket tilldelas resurser för att gemensamt avhjälpa bristerna i befolkningsregistret”, skriver de.