Ulf Olsson dömd till vård

En oenig hovrätt i Malmö dömde på tisdagen Ulf Olsson till sluten psykiatrisk vård för morden på 10-åriga Helén Nilsson från Hörby och 26-åriga Jannika Ekblad från Malmö. Morden begicks för 16 år sedan. Hovrätten ändrade därmed Lunds Tingsrätts dom på livstids fängelse till vård.

De rättspsykiatriska experterna, överläkare Marianne Kristiansson och professor Sten Levander, anser båda att Ulf Olsson vid tiden för morden led av en allvarlig psykisk störning.

Ulf Olsson döms mot sitt nekande. Den fällande domen grundas på en stark teknisk bevisning, bland annat från sperma och blod.