Ytterligare kritik mot gruppboenden

Ytterligare gruppboenden i Eskilstuna får nu kritik från Arbetsmiljöverket. Gruppboendena har inte gjort riskbedömningar när det gäller arbetsmiljön på det sätt som de borde. Ett gruppboende har inte heller kontrollerat larmutrustningen regelbundet.

Arbetsmiljöverket kräver nu att gruppboendena senast den 1 oktober ser över de här bristerna.