Få synskadade jobbar heltid

Knappt femtio procent av alla synskadade i arbetsför ålder har ett jobb och av dem jobbar endast 13 procent heltid. Det är en halvering på bara några år, enligt en undersökning som Handikapprörelsens utredningsinstitut har gjort. Att inte fler synskadade har ett arbete tror Bengt Svensk, ordförande i Synskadades Riksförbund i Sörmland beror på att arbetsgivare underskattar synskadades arbetsförmåga.