Lättare att DNA-testa brottslingar

Regeringen har beslutat att sänka kraven för att få DNA-testa misstänkta brottslingar. Uppgifter om alla som döms till ett strängare straff än böter ska också kunna sparas i DNA-registret. Justitieminister Thomas Bodström säger att ändringen innebär att det i framtiden kommer att bli mycket enklare att binda en person till såväl svåra brott som vardagsbrott, till exempel bilstölder eller villainbrott.

För att hamna i registret idag krävs att den misstänkte riskerar att dömas eller har dömts till minst två års fängelse.