Fler anmälda våldsbrott

Antalet anmälningar om våldsbrott ökar i hela landet å störst är ökningen av antalet anmälda våldtäkter. I Sörmland var det 37 procent fler anmälda våldtäkter under det första halvåret 2005, än det var samma period året innan. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Enligt Brå kan ökningen av våldtäktsanmälningarna delvis förklaras med den nya lag där tidigare sexuellt utnyttjande nu bedöms som våldtäkt. Även antalet anmälda fall av misshandel ökade. Enligt Brås rapport ökar också narkotikabrotten, medan stöldbrotten och bostadsinbrotten minskar. Under första halvåret i år ökade antalet anmälda fall av misshandel utomhus som begicks av en obekant gärningsman med tolv procent när det gäller misshandel mot män, och med 16 procent mot kvinnor.