Glysas grav kan få bergtäkt

Sörmlast vill bryta berg vid Glysas grav utanför Katrineholm. Idag är det en grustäkt, men företaget vill ändra det till bergtäkt. Företaget utreder nu vilka miljökonsekvenser det skulle få, hur grundvattenförhållanden är i området, och de tar också fram kartmaterial och beskrivningar av området till länsstyrelsen, och andra myndigheter som ska godkänna projektet.