Båtbottenfärg fortfarande ett problem

Det krävs mer arbete och vilja för att skydda Östersjöns känsliga miljö från farliga båtbottenfärger. Det anser Kemikalieinspektionen som lämnat en rapport till regeringen om hur riskerna med båtbottenfärger för fritidsbåtar kan minska. Kemikalieinspektionen har under en lång tid försökt ersätta giftig båtbottenfärg med nya bättre produkter.

Dessvärre visade det sig att flera av dom nya färgerna också var giftiga. Därför kommer kemikalieinspektionen till hösten att inspektera alla nya båtbottenfärger. Men inspektionen anser också att båtägarna måste informeras för att gå över till färger med låg risk. Dom tycker också att det krävs en ökad kontroll för att hindra olaglig och felaktig hantering av båtbottenfärger. Men båtägaren Leif Nyström menar att det idag inte finns några bra båtbottenfärger som skonar miljön.