Nytt naturreservat i Nyköping

Länsstyrelsen har beslutat om ett nytt naturreservat i Nyköpings kommun. Namnet blir Simonbergets naturreservat och området, på ungefär 40 hektar, består av de två bergskullarna, Kummelberget och Simonberget med omgivningar. Syftet med reservatet är att bevara det typiska landskapet och den biologiska mångfalden i området. Länsstyrelsen har också beslutat att utöka Vretaåns naturreservat i Nyköpings kommun.