Färre bostadsinbrott i Sörmland

Antalet bostadsinbrott har minskat på många håll i landet, det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. I Sörmland har bostadsinbrotten gått ner med 26 procent under första halvåret i år jämfört med samma period förra året.

Siffrorna för antalet bostadsinbrott brukar enligt Brå svänga ganska kraftigt över tid, eftersom tjuvarna slår till i olika områden under en kort tid och drar sedan vidare.