Strandskyddet ska skärpas

Det ska bli svårare att få tillstånd till att bygga strandnära i alla kommuner i Sörmland, precis som i flera andra kommuner i landet som inte har god tillgång till obebodd strand.

Samtidigt ska det bli lättare att bygga strandnära i ett 60- tal kommuner i landet som har god tillgång till inlandsstränder. Det föreslår en arbetsgrupp på miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. Gruppen anser att det är ett problem att samma bestämmelser i dag gäller för alla slags stränder. De skärpningar som föreslås gäller förbättrad tillämpning och stärkt skydd för de mest värdefulla strandområdena. Arbetsgruppen föreslår att Länsstyrelserna ska få ett ökat inflytande, bland annat genom möjlighet att överpröva kommuners dispensbeslut.