Studsvik säljer dotterbolag

Studsvik säljer dotterbolaget Studsvik Medical AB till företaget Hammercap AB. Överlåtelsen sker från den första juli i år.

En av ägarna till Hammercap är professor Kurt Sköld, som ansvarat för Studsviks BNCT-verksamhet sedan starten. BNCT är en metod för cancerterapi. På Studsvik ser man det som positivt att metoden nu kan fortsätta att utvecklas.

Studsvik har på tisdagen också utsett Magnus Groth till ny VD och koncernchef för Studsvik.