Nya regler för vattenskotrar

Nu har nya regler för hur vattenskotrar får färdas i Mälaren kommit. Det är länsstyrelsen i Sörmland som tillsammans med Västmanlands-, Stockholms- och Uppsala län arbetat fram reglerna.

De nya föreskrifterna innebär att vattenskotrar bara får färdas i allmän farled, med en marginal på 300 meter på vardera sidan om farledslinjen. Man får inte heller köra närmare strandlinjen än 100 meter. Vattenskotrar får enligt Vattenskoterförordningen bara köras i allmänna farleder. Men den här lagen har inte räckt för att kunna döma förare som inte följer bestämmelserna. Därför verkar det som att det behövs lokala föreskrifter vilket det nu alltså gör i Mälaren.