Priset på vatten höjs i Oxelösund och Nyköping

Priset på vatten i Oxelösund- och Nyköpings kommun kommer att höjas med 15 procent från och med nästa år.

Anledningen är enligt direktionen för Nyköping och Oxelösunds Vattenverksförbund de två senaste årens underskott på över 900 000 kronor. Och man motiverar prishöjningen med att vattenkvalitén kan komma att försämras allvarligt om inte priset höjs, eftersom man då inte skulle ha råd att sköta reningen som tidigare.