Gymnasieelever mister sina studiebidrag

Det är ett bra verktyg att eleverna blir av med sitt studiebidrag om de inte kommer till lektionerna. Det tycker Lars-Olov Allard, som är rektor på Duveholmsgymnasiet i Katrineholm. Förra läsåret förlorade 41 elever i Katrineholms gymnasieskolor, varav 38 i Duveholmsskolan, sitt studiebidrag för att dom missat för många lektioner.

I hela Sörmland förlorade 208 gymnasieelever studiebidrag förra läsåret på grund av för hög otillåten frånvaro. Det är en kraftig ökning jämfört med året innan. Enligt centrala studiestödsnämnden varierar siffrorna mycket från skola till skola, när det gäller antalet elever som inte går tillräckligt på lektionerna och därmed inte får behålla sitt studiebidrag. En del skolor rapporterar ingen enda elev som har så hög frånvaro. Men på CSN tror man enligt pressansvarige Magnus Forss, att en del skolor inte följer reglerna som säger att de måste rapportera frånvaron till CSN. Enligt Magnus Forss menar en del skolor att lärarna inte har tid för den här rapporteringen och på andra skolor tycker man att de här eleverna har det tillräckligt svårt ändå. Men på Duveholmsgymnasiet med 1100 elever ser man positivt på att genom rapporteringen kunna påverka eleverna att återgå till lektionerna.