Göran Ekström ny landshövding

Göran Ekström, före detta överdirektör vid Tullverket, blir Sörmlands nya vikarierande landshövding efter Bo Holmberg, det beslutade regeringen på fredagen.

Vikariatet sträcker sig från och med den 1 augusti fram till den 31 december. Ekström har tidigare varit anställd på finansdepartementet och civildepartementet.