Länsstyrelsen vill förbättra för småbarnsföräldrar

Länsstyrelsen i Sörmland vill med en ny policy underlätta för anställda att kombinera yrkeskarriär och föräldraskap. Och därmed också bli en attraktivare arbetsplats för småbarnsföräldrar.

Bland annat ska den föräldraledige få en kontaktperson som informerar om frågor som berör organisationen, förändringar som sker och om händelser som kurser och konferenser. Dessutom slår man fast att föräldraledighet inte ska innebära sämre löneutveckling.