Stor oro för rattonykterhet

45 procent av sörmlänningarna är oroliga för att bli påkörda av eller inblandade i trafikolyckor som beror på att den ena föraren är onykter. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar. Undersökningen visar också att kvinnor oroar sig mer än män för att drabbas av någon som är rattonykter.

I Sörmland är 53 procent av kvinnorna oroliga jämfört med 37 procent av männen. I landet totalt är motsvarande siffror 61 respektive 41 procent.

Totalt har 7 800 privatpersoner intervjuats om hur de ser på riskerna med att det varje dag kör omkring runt 16 000 rattonyktra på de svenska vägarna.