"Läget allvarligt i Östersjön"

Vattenmiljön i Östersjön blir allt sämre. På länsstyrelsen i Sörmland är man oroliga för att Östersjön snart kommer vara bortom räddning och på Naturvårdsverket betecknar man läget som allvarligt. Och förändringen syns i Trosa skärgård.

Ja, Arne Hartzell är orolig, och det är han inte ensam om. Både Tove Lundberg avdelningsdirektör på naturvårdsverket, och Lars Gjulin, miljöövervakare på Länsstyrelsen i Sörmland, är mycket bekymrade. Båda bekräftar att man har stora problem med döda fåglar, färre fisk och övergödning i Östersjön.

Problemet med döda fåglar har funnits i flera år och på flera ställen i Östersjön finns problem med att det inte verkar finnas någon fisk kvar, men varför det är så här vet man inte, även om det finns teorier om att det kan bero på övergödning. Även de slemliknande alger som finns i vattnet beror på övergödning.

Tove Lundberg säger att det enda sättet att stoppa problemen vore att begränsa tillförseln av ”gödningsmedel” till Östersjön.

Lars Gjulin, miljöövervakare på Länsstyrelsen i Sörmland, håller med om att Östersjöns vattenmiljö blir allt sämre och att den förändrats mycket de senaste åren.

Och han tycker inte att det man idag gör på Länsstyrelsen i Sörmland är tillräckligt.