Kultur i äldrevården

En strategi och ett program måste arbetas fram för kulturens roll i äldreomsorgen i Katrineholm. Det föreslår nu Kristdemokraterna i kommunen. I förslaget påpekas hur viktig bland annat sång, musik och bild är för att hålla patienter i äldrevården friska. Förslaget ska nu tas upp i kommunfullmäktige.