Problem att uppfylla reningskrav

Fortfarande är det flera kommuner i Sörmland som inte lever upp till EU:s krav på kväve och fosforrening av avloppsvattnet. Däremot så har det skett en klar bättring sen 2003. Nyköping är en av kommunerna som inte lever upp till kraven.

Mats Lindberg, VA- chef för Nyköping vatten säger att man arbetar med att lösa problemet med den dåliga reningen. Bland annat ser man över lakvattnet vid en av soptipparna i kommunen och så ska man också trimma reningsanläggningen för att komma till rätta med problemet. Kväve och fosfor leder till algblommning och övergödning. År 2003 var det enligt EU- kommissionen sex kommunala avloppsverk i Sörmland som inte klarade Eu:s krav på kväve- eller fosfor rening. Reningsverken i Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Oxelösund har kommit på hur man ska lösa problemen. Men i Nyköping och Flen har man fortfarande arbete kvar att göra innan 2006 då kväve och fosforkravet ska vara uppfyllt.