Överklagar mobilmast

En markägare i Trosa har överklagat Länstyrelsens beslut när det gäller bygget av en mobilmast på hans mark.

Masten som enligt överklagandet är 72 meter hög, ska placeras i ett område med många fornminnen och enligt husägaren är placeringen därför olämplig. Dessutom hävdar markägaren att mastens placering gör att han inte kan sälja av mark eftersom masten förfular landskapet så pass att det blir svårt att hitta köpare.