Ingen torghandel i Strängnäs

Torghandeln på Gyllenhjelmstorget i Strängnäs kan komma att försvinna. Orsaken är att Tekniska nämnden har föreslagit att det byggs en fontän på torget och då finns det inte längre plats för någon torghandel.

Enligt kommunen föreslås torghandeln försvinna från och med den första januari nästa år.