Relativt bra skörd

Trots torkan verkar årets skörd i Sörmland ha klarat sig relativt bra och ser ut att bli ungefär lika stor som i fjol. Det säger ordförande i Lantbrukarnas riksförbund Sörmland, Bo Rundkvist.

Torkan har gjort olika mycket skada i olika delar av länet, men Rundkvist tror att de flesta spannmålsbönderna är tämligen nöjda med årets utfall. Gustav Olsson, lantbruksdirektör på Länsstyrelsen, säger att skörden klarat julitorkan så pass bra på grund av att det kom relativt mycket regn i maj